-

Zarządzenie z dnia 5 maja

5 maja 2020

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy przedłużono zawieszenie wykonywania działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej w żłobkach, opiekunach dziennych i klubach dziecięcych do 15 maja 2020.

Dokument dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy.