-

Decyzja rządu o zamknięciu żłobków w dniach 27 marca – 9 kwietnia b.r.

27 marca 2021

Szanowni Państwo, Szanowni Rodzice,

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa COVID-19 oraz znaczącym wzrostem liczby zakażeń, w wyniku ogłoszonej podczas konferencji w dniu 25 marca b.r. decyzji Premiera RP, informuję, że od 27 marca do 9 kwietnia b.r. zamknięte zostają wszystkie żłobki, kluby dziecięce i punkty dziennego opiekuna prowadzone i finansowane przez m.st. Warszawa. Wyjątek stanowić będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub służbach porządkowych (m.in. żołnierze, funkcjonariusze policji i straży pożarnej) realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i związanym z tym brakiem możliwości zapewnienia dziecku opieki.

Pragnę zaznaczyć, że wciąż czekamy na podstawę prawną dotyczącą tych ograniczeń. Aktualnie działamy na podstawie informacji opublikowanych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-27-marca-zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa

Podkreślam, że mają Państwo możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3 z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia oraz są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom). Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl.

Główny Inspektorat Sanitarny na swojej stronie na bieżąco publikuje aktualne informacje o koronawirusie. Zachęcamy do śledzenia strony: https://gis.gov.pl

Szanowni Państwo rozumiem, że dla wszystkich sytuacja jest wciąż bardzo trudna
i niewyobrażalnie stresująca dlatego tak ważna jest samodyscyplina, odpowiedzialność, współpraca w tym zakresie i wyrozumiałość. Proszę Państwa przede wszystkim o pozostawanie w domach.

Jak tylko zostanie opublikowane Rozporządzenie zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani, ponadto na stronie internetowej Zespołu zamieszczać będziemy wszystkie ważne dla Państwa informacje.