Potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki

  • Post author:

Szanowni Państwo,

Właśnie zakończyła się rekrutacja uzupełniająca. Przypominamy, że od 16-21lipca 2020 r. do godz. 15:00 należy złożyć potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki będzie odbywało się drogą elektroniczną. W celu potwierdzenia należy odesłać stosowną informację zwrotną do placówki, do której zostało zakwalifikowane dziecko. W przypadku braku złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki wniosek jest odrzucany i nie bierze udziału w procesie rekrutacji do żadnej z placówek wybranych we wniosku.