Adaptacja

Nasz Żłobek

Adaptacja to czas dla dziecka w którym po raz pierwszy przychodzi do żłobka, gdzie rozstaje się z ukochaną mamą i tatą, jakąś inną bliską osobą. Adaptacja to czas na wspólne zabawy i budowanie poczucia bezpieczeństwa dziecka w nowym miejscu. Maluszki nawiązują bliskie, serdeczne kontakty z opiekunami i rówieśnikami, nabywają poczucia przynależności do grupy społecznej. Z każdym dniem obserwujemy rosnące zaufanie i pozytywne nastawienie dzieci. Nowe otoczenie może wywołać zarówno zaciekawienie, zdziwienie, jak i lęk. W dziecku może zostać zachwiane poczucie bezpieczeństwa. Zanim dziecko przystosuje się do nowych warunków przechodzi okres adaptacji trwający zazwyczaj od dwóch tygodni do trzech miesięcy. W tym czasie może ulec zmianie zachowania dziecka na poziomie psychospołecznym i fizjologicznym .
Typowe zmiany zachowania w trakcie adaptacji :

• Dziecko może mieć zaburzenia snu przejawiające się w postaci nagłego zrywania się, płaczu, trudnościach w zasypianiu, lękach nocnych
• Mogą pojawić się wymioty, brak apetytu, odmowa przyjmowania posiłków na trenie żłobka
• Dziecko może przejawiać agresję lub negatywizm, nie odzywać się podczas przebywania w żłobku, a dużo rozmawiać z rodzicami zaraz po wyjściu ze żłobka
• U dziecka można zauważyć zaburzenia aktywności. Dziecko w żłobku przez okres adaptacji w ogóle może się nie bawić. Brak zabawy w żłobku kompensuje w domu stając się wtedy nadmiernie ruchliwe

Okres przystosowania się dziecka do żłobka jest trudny zarówno dla dziecka jak i dla Was, Drodzy Państwo. Nie przenoście jednak Waszych emocji na dziecko. Ono bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebuje Waszego zainteresowania i czasu. Wasz maluch może być pobudzony, płaczliwy, zaborczy, zazdrosny o każdą chwilę spędzoną z Wami. W ten sposób trudności związane z nową sytuacją dziecko odreagowuje w domu, przy kochających rodzicach, w bezpiecznych warunkach. Po powrocie do domu zadbajcie Państwo o to, by dziecko znalazło się w centrum Waszej uwagi. Nagromadzone emocje pozwólcie odreagować w najbardziej ulubionej zabawie. Nie dostarczajcie mu dodatkowych, pobudzających atrakcji. Najbardziej potrzebna jest teraz Wasza życzliwa uwaga, wyrozumiałość i obecność. Zaplanujcie zatem resztę dnia w taki sposób by spędzony wspólnie czas był przyjemny i budował bliskość.

W naszych placówkach pierwsze 3 dni adaptacji są bezpłatne i trwają
od godziny 9 do 11.

Wszelkich informacji udzielają kierownicy naszych placówek.